6687390371545088
Hypokal 100 Tablets (貓咪專用) Hypokal Potassium Supplement 鉀補充片 (100 Tablets) 鉀是一種電解質,鉀和鈉會在健康的體內互相平衡,能幫助身體肌肉 (心臟也是肌肉) 的正常運作,調節心律。因此保持體內的鉀含量在健康範圍內是很重要的,但鉀失衡在貓貓中很常見,尤其是慢性腎病的貓咪。 Hypokal Potas Product #: ipetcarehk-Hypokal 100 Tablets (貓咪專用) 2024-11-29 Regular price: $HKD$235.0 Available from: IPetcareIn stock